Картър Конлън

Картър Конлън е пастор в надденоминационната църква Таймс Скуеър Чърч в Ню Йорк, в която всяка седмица се събират над 10 000 души. Пастор Конлън влиза в активно служение в Таймс Скуеър Чърч през 1994 г., която по това време е ръководена от Дейвид Уилкерсън.

От 2001 до 2020 година п-р Конлън служи като старши пастор на църквата, разположена на емблематичния площад Таймс скуеар в сърцето на многомилионния град.

„Картър Конлън е истински Божи човек, който живее това, което проповядва. Той е получил специално помазание от Светия Дух, за да предаде Божието Слово с прямота и власт, но в същото време с милост и благодат. Когато този човек проповядва, вие знаете наистина, че слушате Слово от Божия престол.“

Дейвид Уилкерсън (1931-2011)
Основател на Таймс Скуеър Чърч, Ню Йорк